Już 5 października Zapraszamy Serdecznie na
Pierwsze zajęcia rekreacyjne „AQUA AEROBIC” na Pływalni AQUA,
które poprowadzi p. Sylwia Ochnicka.

Zajęcia te odbywać się będą cyklicznie we każdy WTOREK I CZWARTEK od godz 19.45 !.

Koszt miesięczny: 80 zł + wejście na pływalnie.

Z A P R A S Z A M Y               S E R D E C Z N I E !!