Jak co roku w czasie ferii zimowych z Kompleksu Sportowego AQUA Żyrardów  korzysta bardzo dużo dzieci i młodzieży. Przeważnie są to grupy zorganizowane z terenu miasta jak również powiatu żyrardowskiego. Dziennie z naszych usług korzysta ponad 600 osób .
Ferie zimowe to również okres zwiększonego zagrożenia dla dzieci korzystających z odpoczynku na świeżym powietrzu, w szczególności  przebywających w pobliżu słabo zamarzniętych obszarów wodnych.  AQUA Żyrardów Sp. z o.o.  wspólnie z  Żyrardowskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym  organizuje festyny wodne mające na celu  nauczenie dzieci korzystania z wypoczynku w okresie zimy, wzywania  oraz udzielania pomocy.
W miniony czwartek  w festynie brały udział dzieci z Akademii Piłkarskiej  oraz Młodzieżowego Domu Kultury. Najaktywniejsi  uczestnicy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami , a byli to :  Kornelia Fryc, Julka Wacławek, Eliza Cybulska, Magda Kosiorek, Darek Pluta, Mikołaj Żukowski i  Mateusz Rozwenc.