Funkcjonowanie obiektów AQUA Żyrardów Sp.z o.o. w okresie Nowego Roku

PŁYWALNIA

31.12.2017r.  czynna w godz. 06,45-14,30

01.01.2018r. NIECZYNNE

06.01.2018r. czynna w godz.06,45-22,00

LODOWISKO

31.12.2017r.  czynne  w godz. 09,00-14,30

01.01.2018r. NIECZYNNE

06.01.2018r. czynne w godz.08,00-14,30 oraz 15,30-21,00

PRZERWA TECHNICZNA KAŻDEGO DNIA W GODZ 14,30-15,30

HALA SPORTOWA

31.12.2017r.  NIECZYNNE

01.01.2018r. NIECZYNNE

06.01.2018r. NIECZYNNE

SIŁOWNIA

31.12.2017r.  czynna w godz. 09,00-14,30

01.01.2018r. NIECZYNNE

06.01.2018r. czynna w godz.09,00-12,00

 

Z A P R A S Z A M Y