PŁYWALNIA       

 24.12.2018r.  czynna w godz.06,45-14,30

25.12.2018r.  NIECZYNNE

26.12.2018r.  czynna w godz. 14,30- 22,00

31.12.2018r.  czynna w godz. 06,45-14,30

01.01.2019r. NIECZYNNE

06.01.2019r. czynna wgodz.06,45-22,00

LODOWISKO                                                                                                                 

24.12.2018r.  czynne w godz. 08,00-14,30

25.12.2018r.  NIECZYNNE

26.12.2018r.  czynne w godz. 15,30- 21,00

31.12.2018r.  czynne w godz. 08,00-14,30

01.01.2019r. NIECZYNNE

06.01.2019r. czynne w godz.08,00-14,30 i 15,30-21,00

PRZERWA TECHICZNA KAŻDEGO DNIA W GODZ 14,30-15,30

HALA SPORTOWA                                                                                                       

24.12.2018r.  czynna w godz. 07,00-14,30

25.12.2018r.  NIECZYNNE

26.12.2018r.  NIECZYNNE

31.12.2018r.  czynna w godz. 07,00-14,30

01.01.2019r. NIECZYNNE

06.01.2019r. NIECZYNNE

SIŁOWNIA                                                                                                                   

24.12.2018r.  czynna w godz. 09,00-14,00

25.12.2018r.  NIECZYNNE

26.12.2018r. 14,30-18,00

31.12.2018r.  czynna w godz. 09,00-14,00

01.01.2019r. NIECZYNNE

06.01.2019r. 09,00-12,00

                                                                                    Z A P R A S Z A M Y