30 października na Hali Sportowej AQUA odbyła się I Żyrardowska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, w której wzięły udział drużyny z Zespołu Szkół nr 1 i 3, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, MUSI NOVUM i Środowiskowego Domu Samopomocy. Celem imprezy sportowej było zapewnienie dzieciom i młodzieży, ale i dorosłym niepełnosprawnym z terenu Żyrardowa aktywnego wypoczynku i tak potrzebnej rywalizacji sportowej, a także odciągnięcie od codzienności i pokazanie, że są oni osobami dla których sport w szeroko rozumianym aspekcie tego słowa nie jest niczym niemożliwym.  Bez względu na wynik każdy z uczestników otrzymał medal oraz koszulkę, a także słodki poczęstunek przygotowany przez organizatora i sponsorów.Wszyscy uczestnicy wykazali się wspaniałą sportową postawą.