R E G U L A M I N

Indywidualnych Mistrzostw Mazowsza w Sportowym Ratownictwie Wodnym

Żyrardów 2016

 1. TERMIN ZAWODÓW: 26 listopada 2016 (sobota)

Akredytacja – 8:30

Rozgrzewka – 9:00

Odprawa sędziów i kierowników ekip – 9.30

Uroczyste otwarcie Grand Prix Polski – 9:45

Zawody – godzina 10:00

 1. MIEJSCE ZAWODÓW: AQUA Żyrardów Sp. z o.o. ul Stefana Jodłowskiego 25/27 96-300 Żyrardów
 2. INORMACJE TECHNICZNE: Pływalnia 25 m; 6 torów, temperatura wody: 27°C

Pomiar czasu ręczny . Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ILSF oraz postanowieniami Regulaminu Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym 2016

 1. ORGANIZATOR ZAWODÓW:

Żyrardowskie Powiatowe WOPR

AQUA Żyrardów Sp.z o.o.

Urząd Miasta Żyrardowa

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Mazowieckiego

 1. PATRONAT:

Prezydent Miasta Żyrardowa – Wojciech Jasiński

 1. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:

Koordynator zawodów – Dariusz Małkowski

Kierownik  zawodów – Krzysztof Kokosza

Sędzia Główny-  Piotr Zakrzewski

 1. ZASADY FINANSOWANIA:

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
Opłata startowa wynosi 10 zł od zawodnika.

 1. ZASADY UCZESTNICTWA:

W Zawodach prawo startu mają zawodnicy 12 letni i starsi posiadający ważną w danym roku legitymację członka WOPR.

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.

Obecność zawodników na otwarciu i zamknięciu Zawodów  obowiązkowa.

 1. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), nazwę drużyny, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas w postaci pliku excel na adres: darek_wopr@op.pl (formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do komunikatu)

Termin zgłoszeń upływa 24 października. Zawodnicy zgłoszeni po tym terminie będą startowali w pierwszych seriach.

BRAK MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAWODNIKÓW DO KONKURENCJI W KATEGORIACH WIEKOWYCH, DO KTÓRYCH ZAWODNICY NIE NALEŻĄ!!!

 

 

 1. REGULAMIN ROZGRZEWKI:

Tor 1 i 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody. Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia zawodów.

 

 1. NAGRODY:

Trzech najlepszych zawodników w każdej konkurencji otrzymuje medale i dyplomy według zajętych miejsc z podziałem na kobiety i mężczyzn oraz z podziałem na kategorie: młodzików, juniorów młodszych, juniorów

 1. W kategorii junior mogą starować zawodnicy starsi

2.Podcza trwania zawodów odbędzie się losowanie upominków ufundowanych przez     sponsorów

 1. PROGRAM ZAWODÓW:
Kobiety Mężczyźni
1 50m ratowanie manekina (J, JM, M) 2 50m ratowanie manekina (J, JM ,M)
3 100 m ratowanie manekina w płetwach (, J, JM, M) 4 100 m ratowanie manekina w płetwach    ( J, JM,M)
5 100m ratowanie kombinowane (J, JM) 6 100m ratowanie kombinowane (J, JM)
7 100m ratownik (J, JM M) 8 100m ratownik (J, JM, M)

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu, Regulaminu Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym 2016 oraz z oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na start w zawodach.

W sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje Koordynator zawodów  wraz z Sędzią Głównym. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo – programowej zawodów.