Rada Nadzorcza „AQUA ŻYRARDÓW” Sp. z o.o. ogłasza konkurs
na Prezesa Zarządu „AQUA ŻYRARDÓW” Sp. z.o.o. w Żyrardowie.

Zgłoszenia konkursowe należy składać do dnia 24 maja 2021r. w siedzibie Spółki- sekretariat lub listownie na adres siedziby Spółki:
„AQUA ŻYRARDÓW” Sp. z o.o. ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 25/27
w Żyrardowie.
Ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem konkursu dostępne są w siedzibie Spółki oraz  na stronie internetowej: http://aqua.bip.eur.pl/public/?id=213740