DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ODWIEDZAJĄCYM NASZE LODOWISKO
DO ZOBACZENIA W NASTĘPNYM SEZONIE