AQUA ŻYRARDÓW Sp. z o.o. wynajmie lokal użytkowy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej – siłowni w kompleksie AQUA ŻYRARDÓW ul. R. W. Pileckiego.
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym na stronie: http://aqua.bip.eur.pl/public/popup.php?id_menu_item=195066 lub kontakt pod nr tel.: 46 854 16 46 wew. 102.