Serdecznie zapraszamy na Rodzinne Mikołajkowe Zawody Pływackie. Zawody mają charakter charytatywny na rzecz fundacji z Miłości do Dziecka.
Zawody rozpoczynają się o godzinie 10.00, 08.12.19. Zapraszamy dzieci z roczników od 2012 do 2004 do udziału w konkurencjach indywidualnych, startów w kategorii OPEN(dorośli) oraz do startu w sztafetach rodzinnych(rodzic/prawny opiekun/przyjaciel rodziny + dziecko)
Każdy uczestnik otrzyma koszulkę oraz pamiątkowy medal, dla zwycięzców przewidziane są nagrody niespodzianki.
Opłata startowa wynosi 20zł do puszki, z czego cały dochód zostaje przekazany na rzecz Fundacji z Miłości do Dziecka.
Dodatkowo na zawodach odbędzie się licytacja koszulki Alicji Tchórz, medalistki mistrzostw europy oraz wielokrotnej medalistki mistrzostw Polski.

REGULAMIN RODZINNYCH MIKOŁAJOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH
1. Założenia: Rodzinne Zawody Pływackie organizowane są w celu wyłonienia najlepszych pływaków i najlepszej drużyny wśród uczestników zawodów organizowanych przez AQUA ŻYRARDÓW oraz pomoc podopiecznym Fundacji z Miłości do Dziecka.

2. Cel zawodów: Stworzenie warunków do sportowej rywalizacji rodzinnej w pływaniu. Zwiększenie zainteresowania pływaniem jako rodzinną formą spędzania czasu wolnego i możliwością realizowania się w sporcie oraz pomoc podopiecznym Fundacji z Miłości do Dziecka.
3. Organizatorzy: Miasto Żyrardów, AQUA ŻYRARDÓW SP. z. o. o, Fundacja z Miłości do Dziecka.
4. Miejsce zawodów: pływalnia Aqua Żyrardów, Rot. Witolda Pileckiego 25/27 (basen 25m – 3 tory, ręczny pomiar czasu)
5. Uczestnicy: Uczestnikiem zawodów może być każda zgłoszona osoba, członkowie jej rodziny oraz przyjaciele.
6. Grupy wiekowe wyścigów indywidualnych:
1. Szkoły podstawowe – dziewczęta i chłopcy (2012/2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004)
Roczniki < 2012/2011/2010 – 25m
Roczniki 2009/2008/2007/2006/2005/2004 – 50m
2. Szkoły ponadpodstawe – kobiety i mężczyźni. – 50m
3. Kategoria OPEN – kobiety i mężczyźni – 100m
7.Skład sztafet : 2 osobowe drużyny składające się z osoby dorosłej lub opiekuna prawnego oraz dziecka
8. Nagrody: Medale dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w konkurencjach indywidualnych w każdej grupie wiekowej i OPEN . Sztafety otrzymają pamiątkowe statuetki.

9. Zapisy: Zgłoszenie udziału w rodzinnych zawodach pływackich można dokonać drogą mailową na adres zmiloscidodziecka@op.pl do dnia 5.12.2019 do godziny 24.00. Proszę oczekiwać na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wysłanego mailem.

10. Zgłoszenie: zgłoszenie powinno zawierać nazwę drużyny rodzinnej(sztafety), imiona i nazwiska uczestników , rok urodzenia i grupę wiekową, pokrewieństwo rodzinne, oraz deklarację odnośnie startu w konkurencji indywidualnej.

11. Termin zawodów: 08 grudnia 2019 (niedziela) godzina 10.00

12. Opłata startowa: 20zł w formie cegiełki wrzucamy do puszki Fundacji z Miłości do Dziecka.

13. W trakcie zawodów będzie prowadzona licytacja koszulki reprezentacji Polski – Alicji Tchórz z autografem.

Postanowienia ogólne:

• Każda osoba startująca w zawodach podaje imię, nazwisko ,pokrewieństwo z pozostałymi członkami drużyny

• Każda rodzina startująca w zawodach, aby ułatwić identyfikację podaję w zgłoszeniu nazwę swojej drużyny.
• W przypadku takich samych nazw zostanie do nazwy głównej dodane nazwisko.
• Wszystkie wyścigi odbywają się stylem dowolnym (dowolną techniką pływacką).
• Starty indywidualne jak i klasyfikacja odbywa się w poszczególnych grupach wiekowych osobno dla dziewcząt/kobiet jak i dla chłopców/mężczyzn.
Rodzinna sztafeta pływacka to dystans 2 x 50 metrów.

• Klasyfikacja indywidualna w każdej grupie wiekowej będzie prowadzona na podstawie uzyskanych wyników.

Przepisy porządkowe

Na terenie obiektu sportowego obowiązuje wewnętrzny regulamin

Zawodnicy po wyczytaniu swojego imienia i nazwiska podchodzą do wyznaczonych torów. Kolejność startu: od roczników najmłodszych do najstarszych , w kolejności dziewczęta, chłopcy, kobiety, mężczyźni, sztafety.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.
Uczestnicy zawodów mają obowiązek poruszania się na terenie obiektu sportowego wyłącznie w klapkach.
Na pływalni obowiązują czepki pływackie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania w sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie.

Życzymy dobrej sportowej zabawy

Patronat medialny :
1. Telewizja Żyrardowska TVŻ;
2. INFO TV – Telewizja Reklamowa;
3. Radio Victoria;
4. Radio Fama;
5. Życie Żyrardowa;
6. Głos Żyrardowa i Okolicy;
7. Informacje Żyrardowskie;
8. Informator Żyrardowski.

Sponsorzy:
1. Pizzeria Roma;
2. Kręgielnia Undergrund;
3. Firma Freshfrut;
4. Firma Janex;
5. Firma KP Transpol;
6. Firma Emka SA.;
7. Piekarnia Oskroba;
8. Firma Telemegic;
9. Centrum Kultury w Żyrardowie;
10. Firma Markpol.

Dziękujemy patronom oraz sponsorom za współpracę.