O SPÓŁCE

Uchwałą Rady Miasta z dnia 24 maja 2006 r. została powołana spółka prawa handlowego pod nazwą „AQUA ŻYRARDÓW” Sp. z o.o. Podstawowym celem, dla którego powstała Spółka była realizacja inwestycji pod nazwą „Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żyrardowie – II etap”, a także zarządzanie i utrzymanie w/w kompleksu.

Dnia 3 lipca 2006 r. w Kancelarii Notariusza Adama Bożykowskiego w Żyrardowie, Repertorium A Nr 3592/2006 został zawarty Akt Założycielski Spółki „AQUA ŻYRARDÓW”. Spółka została powołana na czas nieograniczony. Wszystkie udziały zostały objęte przez Gminę Miasto Żyrardów – jako jedynego Wspólnika i pokryte wkładem niepieniężnym w postaci własności zabudowanej nieruchomości o powierzchni 34. 370 m2 położonej w Żyrardowie przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 25/27, wraz z częściami składowymi stanowiącymi zakres rzeczowy inwestycji.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Wynajem nieruchomości na własny rachunek.
 2. Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego.
 3. Działalność rozrywkowa
 4. Działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych.
 5. Działalność związana ze sportem
 6. Hotele i restauracje.

Organy Spółki stanowią:

 • Zgromadzenie Wspólników– jedynym wspólnikiem jest Gmina Miasto Żyrardów, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Żyrardowa.
 • Rada Nadzorcza w skład której wchodzą:
  1. Dominik Nowak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Ryszard Drewa – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Ilona Kamińska – Sekretarz Rady Nadzorczej.
 • Spółką kieruje jednoosobowy Zarząd – Prezes – Ryszard Adamiak

Siedziba Spółki znajduje się w Żyrardowie.