SPEŁNIA WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ
WODA W KĄPIELISKU