Zasady przetwarzania danych osobowych.
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA .
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA.
KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING.

Inspektor Danych Osobowych:
Robert Żukowski, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem „AQUA Żyrardów”
lub pisemnie na adres: AQUA ŻYRARDÓW ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 25/27, 96-300 Żyrardów.