W dniu zawodów pływalnia dla korzystających będzie nieczynna w godzinach 9:45-13:15 – za utrudnienia przepraszamy!!

REGULAMIN ŚWIĄTECZYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH i RATOWNICZYCH

 1. Założenia: Świąteczne  Zawody Pływackie i ratownicze organizowane są w celu wyłonienia najlepszych pływaków i ratowników oraz najlepszych rodzin organizowanych przez AQUA ŻYRARDÓW, Żyrardowskie Powiatowe WOPR, Stowarzyszenie Sport life.
 • Cel zawodów: Stworzenie warunków do sportowej rywalizacji w pływaniu i ratownictwie wodnym. Zwiększenie zainteresowaniapływaniem jako rodzinną formą spędzania czasu wolnego.
 • Organizatorzy:

     Miasto Żyrardów, AQUA ŻYRARDÓW SP. z. o. o, Żyrardowskie Powiatowe WOPR, Stowarzyszenie Sport life.

 • Miejsce zawodów: pływalniaAqua Żyrardów, Rot. Witolda Pileckiego 25/27 (basen 25m – 6 tory,ręczny pomiar czasu)
 • Uczestnicy: Uczestnikiem zawodów może być każda zgłoszona osoba oraz członkowie jejrodziny.
 • Grupy wiekowe wyścigów indywidualnych:
 • Szkoły podstawowe – dziewczęta i chłopcy  (<2014/2013, 2012/2011, 2010/2009, 2008/2007)

Rocznik < 2014/2013/2012/2011  – 25m z możliwością  płynięcia z deską

Rocznik 2010/2009/2008/2007– 50m

 • Szkoły ponadpodstawowe  – kobiety i mężczyźni – 100m
 • Kategoria OPEN – kobiety i mężczyźni – 100m
 • Grupy wiekowe wyścigu ratowniczego – pływanie z przeszkodą:

1.Szkoły podstawowe – dziewczęta i chłopcy (2011/2010 2009/2008 2007/2006)

2.Szkoły ponadpodstawowe  – kobiety i mężczyźni.

 • Skład sztafet : 2 osobowe drużyny składające się z osoby dorosłej lub opiekuna prawnego oraz dziecka
 • Nagrody: Medale dlatrzech najlepszych zawodniczek i zawodników w konkurencjach indywidualnych i ratowniczej w każdejgrupie wiekowej i OPEN . Sztafety otrzymają pamiątkowe statuetki.
 • Zapisy: Zgłoszenie udziałuw zawodach  można dokonać  u instruktorów pływania lub w kasie  do dnia  9.12.2019.
 1. Zgłoszenie: zgłoszenie powinno zawierać nazwę drużyny rodzinnej(sztafety), imiona i nazwiska uczestników, rokurodzenia i grupę wiekową, pokrewieństwo rodzinne, oraz deklarację odnośnie startu w konkurencji.
 1. Termin zawodów: 12 grudnia 2019 (niedziela) godziny 10-13.00
 1. Opłata startowa – brak opłaty startowej oraz opłaty za wejście na pływalnie w godzinach 9.45-13.15

Postanowienia ogólne:

 • Każda osoba startująca w zawodach podaje imię, nazwisko ,pokrewieństwo z pozostałymi członkami drużyny
 • Każda rodzina startująca w zawodach, aby ułatwić identyfikację podaję w zgłoszeniu nazwę swojej drużyny.
 • W przypadku takich samych nazw zostanie do nazwy głównej dodane nazwisko.
 • Wszystkie wyścigi odbywają się stylem dowolnym (dowolną techniką pływacką).
 • Starty indywidualne jak i klasyfikacja odbywa się w poszczególnych grupach wiekowych osobno dla dziewcząt/kobiet jak i dla chłopców/mężczyzn.

Rodzinna sztafeta pływacka to dystans 2 x 50 metrów.

 • Klasyfikacja indywidualna w każdej grupie wiekowej będzie prowadzona na podstawie uzyskanych wyników.

Przepisy porządkowe

Na terenie obiektu sportowego obowiązuje wewnętrzny regulamin

Zawodnicy po wyczytaniu swojego imienia i nazwiska podchodzą do wyznaczonych torów. Kolejność startu: od roczników najmłodszych do najstarszych , w kolejności dziewczęta, chłopcy, kobiety, mężczyźni, sztafety.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.

Uczestnicy zawodów mają obowiązek poruszania się na terenie obiektu sportowego wyłącznie w klapkach.

Na pływalni obowiązują czepki pływackie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania w sprawach spornych nie ujętych w   niniejszym regulaminie.

Życzymy dobrej sportowej zabawy