W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.11.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zostały wprowadzone godzinowe bloki zajęć sportowych z 15-minutowymi odstępami między wchodzącymi  i wychodzącymi uczestnikami zajęć.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń.

Aktualne godziny zajęć sportowych dostępne są u instruktorów.