Decyzją PSSE w Żyrardowie woda spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda w kąpieli kąpielisku.
Zapraszamy