W dniach 29-31.01.2019 r. na Zalewie Żyrardowskim odbyło się szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego. Organizatorem była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie , Żyrardowskie Powiatowe  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz AQUA Żyrardów Sp. z o.o., która udostępniła pomieszczenia socjalne nad Zalewem. W szkoleniu uczestniczyli również strażacy z OSP Radziejowice i Mszczonowa. Ćwiczeniami  kierował Mariusz Rogoziński Instruktor ratownictwa lodowego z PSP Żyrardów.       

Celem szkolenia było :

  1. Zapoznanie z procedurami ratowniczymi w warunkach lodowych.
  2. Postępowanie z poszkodowanymi w warunkach hipotermii.
  3. Prezentacja sprzętu do ratownictwa lodowego.
  4. Przygotowanie do współdziałania PSP, OSP i WOPR.
  5. Ćwiczenia  na lodzie i w wodzie.

Uczestnicy szkolenia jednogłośnie wypowiadali się o konieczności  kontynuowania takich zajęć, które  realnie ujawniły zagrożenia występujące w czasie lodowych akcji ratowniczych. Pokazały również konieczność współdziałania służb ratowniczych naszego Powiatu.