Na pływalni  AQUA Żyrardów wystartowała kolejna edycja projektu Powszechna Nauka Pływania – Umiem Pływać 2019r. dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W projekcie biorą udział dzieci ze szkół podstawowych z gminy Nadarzyn z:
Rusiec – 59 uczniów,
Nadarzyna – 64 uczniów,
Kostkowiec i Wola Krakowiańska – 29 uczniów,
Młochów – 28 uczniów.
Zajęcia  zaplanowane są od marca do listopada 2019, będą odbywały się cyklicznie w określone dni dla poszczególnych grup. Dzięki współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki AQUA Żyrardów oraz  Gminą Nadarzyn realizujemy  cele jakie zakłada projekt, czyli  powszechną aktywność fizyczną  dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktykę przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych, wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni, a także edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.