AQUA Żyrardów zatrudni ratowników wodnych na Pływalni w Żyrardowie ul. rtm. Witolda Pileckiego oraz na kąpielisku „ Zalew Żyrardowski”  przy ul. Ziołowej 11/19.

Wymagane uprawnienia zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( Dz. U. 2011 Nr. 208 poz. 1240).