R E G U L A M I N
Żyrardowska Liga Pływacka I RUNDA
Cel zawodów :
1. Popularyzacja sportów pływackich wśród dzieci i młodzieży.
2. Zainicjowanie cyklicznych imprez pływackich w mieście.
3. Promowanie dzieci uzdolnionych pływacko.
Organizator :
1.Urząd Miasta w Żyrardowie
2.Stowarzyszenie Pływaków i Ratowników AQUA Żyrardów .
3. AQUA ŻYRARDÓW Sp. z o.o.

Termin i miejsce zawodów :
23.03.2018 r. (piątek)
Pływalnia AQUA Żyrardów ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 25/27

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do dnia 22.03.2018 r. e-mail : kierownik_aqua@zyrardow.pl
W dniu 23 marca w sekretariacie zawodów

Kategorie wiekowe :
1.Szkoły podstawowe – dziewczęta i chłopcy roczniki 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004
2.Ponadgimnazjalne – kobiety i mężczyźni.
Program zawodów :
Godz.09.00-12.00 – szkoły podstawowe
Godz.12.00-14.00- ponadgimnazjalne
Konkurencje indywidualne :
Szkoły podstawowe
1. Roczniki 2011 – 2009 – 50 m stylem dowolnym- dziewcząt i chłopców
2. Roczniki 2008 – 2004 – 100 m stylem dowolnym –dziewcząt i chłopców
Ponadgimnazjalne
100 m stylem dowolnym – dziewcząt i chłopców
Sztafety ( szkoły podstawowe) : 4 x 50 m stylem dowolny
Każdą szkołę reprezentuje jedna sztafeta (w sztafetach mogą startować dziewczęta i chłopcy).

Przepisy techniczne :
1. Zawodnicy muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na udziału w zawodach.
2.Konkurencje zostaną przeprowadzone seriami na czas zgodnie z przepisami PZP i niniejszego regulaminu.. 3. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny.
Nagrody:
1.Medale i dyplomy za I , II, III miejsce . 2.Nagrody ufundowane przez sponsorów.
Informacje szczegółowe :
AQUA Żyrardów Sp. z o.o. tel. O46 854-16-46 wew.104 kom.509 005 404 e-mail: kierownik_aqua@zyrardow.pl

Prezes Stowarzyszenia Prezes AQUA Żyrardów Sp. z o.o.
Pływaków i Ratowników Ryszard Adamiak
Piotr Zakrzewski