Regulamin Żyrardowskiej Ligi Pływackiej:
Cel zawodów:
1. Popularyzacja sportów pływackich wśród dzieci i młodzieży
2. Zainicjowanie cyklicznych imprez pływackich w mieście.
3. Promowanie dzieci uzdolnionych pływacko.

Organizator:
1. Urząd Miasta Żyrardowa
2. Stowarzyszenie Pływaków i Ratowników Aqua Żyrardów
3. AQUA ŻYRARDÓW Sp. zo.o.

Termin: 17.06.2019r.
Pływalnia AQUA ŻYRARDÓW ul. R.W. Pileckiego 25/27

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do dnia 14.06.2019r. email: kierownik_aqua@zyrardow.pl
W dniu 17 czerwca w sekretariacie zawodów.

Kategoria wiekowa:
1. Szkoły podstawowe – dziewczęta i chłopcy (2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004/2003)
2. Szkoły średnie – kobiety i mężczyźni.

Program zawodów:
Godz.09:00-11:00 – szkoły podstawowe
Godz. 11:00-13:00 – szkoły średnie

Konkurencje indywidualne:
Szkoły podstawowe:
Roczniki 2011-2009 – 50m stylem dowolnym – dziewczęta i chłopcy
Rocznik 2008-2003 – 100m stylem dowolnym – dziewczęta i chłopcy.
Szkoły średnie:
100m stylem dowolnym – kobiety i mężczyźni.
Sztafeta (szkoły podstawowe) 4 x 50m stylem dowolnym
Każda szkołę reprezentuje jedna sztafeta
Przepisy techniczne:
1.Zawodnicy musza posiadać zgodę opiekunów prawnych na udział w zawodach.
2. Konkurencje zostaną przeprowadzone seriami na czas zgodnie z przepisami PZP i niniejszego regulaminu.
3. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny.
Nagrody:
1.Medale i dyplomy za I,II,III miejsce.
2. Nagrody ufundowane przez sponsorów.
Informacje szczegółowe:
AQUA ŻYRARDÓW Sp. zo.o. tel. 46 854 16 46 wew.104 e-mail: 509 005-404