R E G U L A M I N

                                                          Żyrardowska Liga Pływacka FINAŁ

Cel  zawodów :

  1. Popularyzacja sportów  pływackich wśród dzieci i młodzieży.
  2. Zainicjowanie cyklicznych imprez pływackich w mieście.
  3. Promowanie dzieci uzdolnionych pływacko.

Organizator :

1.Urząd Miasta w Żyrardowie

2.Stowarzyszenie Pływaków i Ratowników  AQUA Żyrardów .

3.AQUA ŻYRARDÓW Sp. z o.o.

Termin i miejsce zawodów :

14.12.2018 r. (piątek)

Pływalnia AQUA Żyrardów  ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 25/27

Zgłoszenia:

Zgłoszenia  do dnia 13.12.2018 r.     e-mail : kierownik_aqua@zyrardow.pl

W  dniu 14 grudnia  w sekretariacie zawodów

Kategorie wiekowe :

1.Szkoły podstawowe – dziewczęta i chłopcy  roczniki 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

2.Szkoły średnie  – kobiety i mężczyźni.

Program zawodów :

Godz.09.00-11.00 – szkoły podstawowe

Godz.11.00-13.00-  szkoły średnie

Konkurencje indywidualne  :

Szkoły podstawowe

  1.  Roczniki  2011 – 2009  – 50 m stylem dowolnym-  dziewcząt i chłopców
  2.  Roczniki  2008 – 2003 – 100 m stylem dowolnym –dziewcząt i chłopców

Szkoły średnie

100 m stylem dowolnym – dziewcząt i chłopców

Sztafety ( szkoły podstawowe) : 4 x 50 m stylem dowolny

Każdą szkołę reprezentuje  jedna sztafeta (w sztafetach mogą startować dziewczęta i chłopcy).

Przepisy techniczne :

1.Zawodnicy muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na udziału w zawodach.

2.Konkurencje zostaną przeprowadzone seriami na czas zgodnie z przepisami PZP i niniejszego regulaminu.

3. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny.

Nagrody:

1.Medale i dyplomy  za I , II, III miejsce.                                                                             

 2.Nagrody ufundowane przez sponsorów.

Informacje szczegółowe :

AQUA Żyrardów Sp. z o.o.  tel. O46 854-16-46 wew.104  kom.509 005 404    e-mail: kierownik_aqua@zyrardow.pl