RODO

ikona-news04

Zasady przetwarzania danych osobowych.
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA.
KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING.

„AQUA ŻYRARDÓW” Sp. z o.o. nie jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wypożyczeniem sprzętu. W sezonie zimowym na okres otwarcia lodowiska wypożyczalnię sprzętu prowadzi we własnym imieniu i na swoją rzecz firma zewnętrzna tj. PIRUET Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez Pana Tomasza Jędrzejewskiego i Witolda Jędrzejewskiego. Firma ta jest Administratorem danych osób wypożyczających sprzęt w okresie zimowym i to do niej należy kierować wszelkie roszczenia z tym związane.

Inspektor Danych Osobowych:
Robert Żuchowski, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem „AQUA Żyrardów” lub pisemnie na adres: AQUA ŻYRARDÓW ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 25/27, 96-300 Żyrardów.

Skip to content